Poniższe pochodzą z książki "Brydż" autorstwa A. Macieszczak & J. Mikke ISBN 83-7001-062-8

  Licytacja - poziom 0

 1. A - 4PC / K - 3PC / D - 2PC / W - 1PC
 2. 0-11PC i równomierny rozkład = pas
 3. 12-15PC + 5 kart w danym kolorze = 1 w kolor (np. 1♥)
 4. 16-18PC i równomierny rozkład = 1BA (bez atu)
 5. 21-23PC i równomierny rozkład = 2BA (bez atu)
 6. 26PC (w sumie) jest potrzebne do ugrania 3BA (partii)
 7. Licytacja - poziom 1

 8. otwarcie 1♣ oznacza:
 9. opcje partnera:
 10. otwarcie 1♥/♠ oznacza:
 11. opcje partnera:
 12. otwarcie 1♦ oznacza:

  Kontrakty bez atu

 1. Otwarcie 1BA = 16-18PC (miltonów) + równowaga w kartach np. 4-4-3-2 / 4-3-3-3. Dodatkowe warunki to minimum dama w kolorze dubla, brak singli oraz co najmniej 5 kart młodszych (trefl+karo).
 2. 3BA = kontrakt robiący partię (100 punktów) wymaga średnio posiadania w sumie ok 26PC, stąd zasada 16-18PC na 1BA po której partner z 8PC może zadeklarować końcówkę (3BA). Co jak łatwo policzyć daje właśnie między 24-26PC. Z reguły 8PC u partnera to 2-3BA, 10PC i więcej = 3BA.
 3. Taka licytacja to "sign-off" - bezpośrednie zgłoszenie końcówki przez partnera gracza, który dał odzywkę z określonym składem i górną granicą siły.
 4. Rozgrywanie bez atu

 5. Trudniej jest samemu rozgrywać kolor - lepiej by robili to przeciwnicy.
 6. Jako rozgrywający powinieneś kłaść najstarszą kartę z posiadanego sekwensu np. A z AKW10 (sekwens AK)
 7. Swoje pewne lewy ściągasz jak najpóźniej.
 8. Podstawowym obowiązkiem rozgrywającego jest zrobienie swojej gry (ugranie kontraktu).
 9. Sedno rozgrywki (szczególnie bez atu) leży w braniu lew na niższe honory i blotki.
 10. Jeśli na stole masz figury nie w sekwensie (ale figury w ręku uzupełniają sekwens) to kładź niższą kartę.
 11. Wejście figurą na drugim ręku to na ogół strata lewy.
 12. Na ogół najwłaściwszym zagraniem obrońcy jest odwrócenie w kolor napoczęty przez partnera.
 13. Swobodnie licytujemy tylko wówczas gdy mamy jakieś nadwyżki w stosunku do przeciętnej karty jaką swą dotychczasową licytacją zgłosiliśmy partnerowi.
 14. Na trzeciej ręce najlepszym zagraniem jest bicie jak najwyżej.
 15. Dobra gra w brydża polega na znalezieniu najprostszej drogi do wzięcia zapowiedzianej ilości lew.
 16. Kontrakty na starsze kolory (pik/kier)

 17. Co najmniej 5 kart na otwarcie w kolor starszy oraz siła 12-19PC - dopuszczalne również od 4 kart, ale to należy ustalić z partnerem. Najpierw zgłasza się kolor dłuższy, a potem krótszy.
 18. Z kolorów równej długości zgłasza się najpierw starszy.
 19. Przez bezpośrednie podniesienie koloru otwarcia wyrażamy nieśmiałą nadzieję, że wprawdzie końcówka prawdopodobnie nie wychodzi ale może...
 20. Z kartą silniejszą (punktami lub układem) a więc mając dobry fit i singla z bocznego koloru zapraszamy do końcówki (1Kier -> 3Kier -> 4Kier)
 21. Impas

 22. Te same wartości rozłożone między dwóch partnerów są przeważnie więcej warte niż zgrupowane w jednym ręku.
 23. "Figur na figur mawiał święty Igór" - idealnym użyciem asa jest zabicie króla np. A->K, K->D, D-W, itd.
 24. Gdy masz możliwość obustronnego impasu waleta zachowaj ją do końca - graj najpierw figurę z tej ręki gdzie masz ich dwie.
 25. Wist jakościowy

 26. Z sekwensu wychodzimy najstarszą kartą.
 27. Przeciwko BA atakujemy na ogół z najdłuższego koloru.
 28. Z serii blotek atakujemy najwyższą bez względu na układ np. 9 7 5 - atak 9
 29. Z honoru z jedną blotką wychodzimy honorem (D z D 9). Atakować należy (jeśli nie ma specjalnych przeciwwskazań) w kolor partnera.
 30. Z honoru z co najmniej 2 blotkami chodzimy najniższą blotką, ale nie niższą niż czwarta od góry.
 31. Jeśli ręka wistującego jest silna - wistujemy pasywnie, jeśli słaba - aktywnie!
 32. Gdy z licytacji wrogów widać że kontrakt jest dorzucony z dużym zapasem sił - gramy agresywnie. Gdy kontrakt jest naciągany gramy pasywnie.
 33. Jeśli drugi obrońca odejmie od 11 oczka karty wyjścia oraz liczbę kart starszych od zagranej u siebie i dziadka to otrzyma liczbę kart starszych od zagranej u rozgrywającego np. 11 - karta wyjścia - moje starsze (2gi obrońca) - dziadka starsze = X starszych u rozgrywającego
 34. Na trzecim ręku kładziemy najwyższą kartę, z sekwensu zaś najniższą.
 35. Zachęcając partnera do kontynuowania koloru broniący zrzuca wysoką blotkę (w następnym ruchu niską). Gdy chce go zniechęcić - dokłada najpierw najniższą.